Huren

Alle vakantieverblijven op Parc Le Duc zijn particulier eigendom. Een gedeelte hiervan is beschikbaar voor verhuur en worden op deze website getoond. U kunt een keuze maken uit chalets en stenen bungalows. Hiernaast ziet u een schema van de type-indeling.

U huurt rechtstreeks van de eigenaar, waarvoor u gebruik kunt maken van onze Zoek & Boek service op deze website. Binnen 5 minuten hebt u een fantastische vakantie geboekt.

Het park is het gehele jaar open. Vooral in het voor- en naseizoen zijn er volop huur mogelijkheden. Zoek & Boek handig en snel

U kunt uw zoekopdracht beginnen door uw aankomst en vertrekdatum in te vullen. Dan ziet u direct welke vakantiewoningen in die periode nog beschikbaar zijn. U kunt ook specifiek zoeken op een bepaald nummer van de woning. Een filter helpt u uw keuze verder te verfijnen.

_______________________________________________________________________________________________________

Privacy

Inleiding
De Algemene Stichting Parc le Duc (hierna te noemen: AS) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door de AS dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De AS houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes de AS hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van de AS.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AS is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid

Definities
De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten
De AS gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De AS houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Grondslag en doelbinding
De AS zorgt ervoor dat alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie
De AS verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De AS streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De AS gaat zorgvuldig om met en behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de AS voor passende beveiliging.

Delen met derden
De AS deelt geen persoonsgegevens met derden behalve in geval van wettelijke verplichtingen en indien nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Subsidiariteit
Het principe van subsidiariteit houdt in dat de AS zich steeds afvraagt of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegevens nodig is.

Proportionaliteit
De AS zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen
De AS honoreert alle rechten van betrokkenen.

 

Type aanduiding 

De vakantieverblijven op Parc Le Duc, die voor verhuur beschikbaar zijn, worden aangeduid in verschillende types:
Type A
Zijn Chalets of Mobilhomes met een oppervlakte van 28 - 30 m². De meesten verblijven hebben 2 slaapkamers (een 2-persoonsbed en een stapelbed). Gechikt voor 4 personen.
Type B
Deze Chalets of Mobilhomes hebben een oppervlakte van 30 - 40 m². De L-vormige mobilhomes hebben een ruime tweede slaapkamer. Ook de nieuwe types chalets vallen onder type B.
Type C
Dit zijn stenen bungalows of Chalets van 40 - 60 m². De bungalows hebben 2 of 3 slaapkamers en een ruime leefruimte. Een aantal van deze bungalows zijn ook in de winter geschikt voor verhuur

 

Wilt u eerst de prijzen weten?

Bij iedere vakantiewoning staan de actuele huurprijzen in het overzicht van voorzieningen genoemd. Als u een woning wilt huren kunt u contact opnemen met de verhuurder via het contactformulier op de woningpagina.

Zoek & Boek

Aankomst:
Vertrek:
Aantal personen:
Type:

Zoek op huisnummer

Nummer:

Plattegrond

Klik op de plattegrond om deze te vergroten.